Diseases

Behçet hastalığı, kronik, rekurrent seyir gösteren ve özellikle oftalmolojik, oral, kutanöz, genital, vasküler... Read More


Glokom günümüzde özellikle orta ve ileri yaşlı popülasyon içinde önemli görme kaybı yapan... Read More


Maküla deliği retina merkezinde yer alan 1-2 mm lik alan olan sarı nokta olarak bilinen bölgede... Read More


Optik pit, Wiethe tarafından 1882 yılında tanımlanmış olup, nadir görülen konjenital bir anomalidir. Optik pitin... Read More


Prematürite retinopatisi (ROP), retinada iskemi ve neovaskülarizasyon ile karakterize bir hastalık... Read More


Diyabet hastası olmak kaldırılması zor bir durum olabilir. Her zaman yemek planlarını, glukoz düzeyleri ve... Read More


Çocukluk çağının en yaygın primer intraoküler tümörü olup, sıklıkta tüm yaşlar içerisinde koroidal... Read More


Retina yırtıkları erken farkedildiğinde ve uygun şekilde tedavi uygulandığında daha sonra gelişebilecek... Read More


Katarakt, göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması durumudur. Göze dışardan... Read More


Best Hastalığı (Best Vitelliform Distrofi, Best Makula Distrofisi) Best makula distrofisi (BMD), BEST1... Read More


Fizyolojik miyopi dünya çapında sık rastlanan bir göz bozukluğudur. Patolojik miyopi, göz küresinin... Read More


Santral seröz koriyoretinopati (SSKR), retina pigment epitelinin (RPE)  bir veya daha fazla fokal lezyonu... Read More


Lazer, “mucize ışık” lazer güvenilir, kontrol edilebilir, zaman içinde denenmiş, en önemlisi göz problemlerinin... Read More


Makula dejenerasyonu, genellikle yaşlılıkla ilgili olup, 65 yaş üstü insanlarda önde gelen görme kaybı... Read More


Retinitis pigmentoza, bazı gen mutasyonlarının sebep olduğu kalıtsal bir fotoreseptör distrofisidir. Halk... Read More


Stargardt’ın maküla distrofisi, Stargardt hastalığı, en sık görülen kalıtımsal makula hastalığıdır. Tüm... Read More