İlgi Alanları

 1. Vitreoretinal Cerrahi
  1. Tüm 23-25G vitrektomi cerrahileri (19 yıldır, yılda yaklaşık 700 cerrahi)
  2. Retina Dekolmanı
  3. Diabetik Retinopati (Vitre içi kanamalar, ciddi proliferatif DR)
  4. Travma cerrahisi
  5. Üveitik Vitrektomi
  6. Maküla deliği veya membran cerrahileri
 2. Pediatrik vitreoretinal cerrahiler: ROP, FEVR, PFV, Coats Hastalığı, Pediatrik travma
 3. Prematürite Retinopatisi takip ve tedavisi
  1. Lazer ve vitreoretinal cerrahi
 4. Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu:
  1. Lazer ve Göz içi ilaç enjeksiyon tedavileri
  2. Anti-VEGF Cevapsiz hastalar,
  3. Şiddetli retina altı kanamalarda koroidal yama grafti cerrahileri
 5. Retina Damar Tıkanıklıkları
 6. Nanoftalmus
 7. Optik pit makülopati
 8. Miyopik maküla deliklerinde buckle uygulamaları
 9. Kalıtsal retina hastalıkları: Retinitis pigmentoza (Tavuk karası), Stargardst hastalığı, Best Hastalığı
 10. Endoftalmi: cerrahi ve tıbbi tedavi
 11. Üveit ve Behçet Hastalığı
 12. Optik Sinir Hastalıkları
 13. Katarakt cerrahisi:
  1. Fakoemülsifikasyon
  2. Pediatrik Katarakt
 14. Glokom erken tanı ve takibi

 

Devam etmekte olan araştırma konuları:

 • Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda OCTA ve Anti-VEGF cevapları
 • Pediatrik retina hastalıklarında ileri vitreoretinal cerrahi teknikler
 • Pediatrik Retina hastalıklarında FFA-OCT
 • Herediter retina hastalıklarında genetik