Written Books

BOOK CHAPTERS (NATIONAL)

Yazılan Türkçe kitap bölümleri:

F1. Gebelik ve Göz. Merih Önol, Şengül Özdek. 

Gebelik ve Sistemik Hastalıklar; Editörler: Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, Nuri Çakır. 2002, Bölüm 60, Sayfa 878-890. MN Medikal & Nobel. Ankara. 

F2. Glokom Tedavisinde Beta Blokör İlaçlar. Merih Önol, Şengül Özdek. 

Oftalmik İlaçlar. Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanım; Editörler: Sibel Oto, Gürsel Yılmaz, Pınar Aydın. 2003, Sayfa 165-174. Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara.

F3. Glokom tedavisinde parasempatomimetik ajanlar. Merih Önol, Şengül Özdek. 

Oftalmik ilaçlar. Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanım; Editörler: Sibel Oto, Gürsel Yılmaz, Pınar Aydın. 2003, Sayfa175-182. Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara.

F4. Vitreoretinal Cerrahi. Berati Hasanreisoğlu, Şengül Özdek. 

* Bazı Püf noktaları

*Açıklamalı Sorular

*Çoktan seçmeli sorular

Oftalmolojide Sorularla Eğitim. Editör, Kadircan Keskinbora. Nobel Kitabevi, İstanbul, 2004, S. 211-264.

F5. Vitreoretinal traksiyonlar ve dekolmanlar. Hasanreisoğlu B, Gürelik G, Özdek Ş.  Optikal koherens tomografi. Editör: Hikmet Özçetin. Ankara, 2007, S:141-150

F6: Herediter Vitreoretinopatiler. Özdek Ş. Retina Güncel Tanı ve Tedavi. 28. TOD, Ulusal Ophthalmology Kurs Kitabı, S: 143-158, Nisan 2008, Ankara 

7. Retina Birim Kitabı: DİFFÜZ UNİLATERAL SUBAKUT NÖRORETİNİT (DUSN) VE DİĞER PARAZİTER RETİNA HASTALIKLARI. Şengül Özdek

8. DİABETİK RETİNOPATİ VE ANTİ-VEGF TEDAVİLER: Hasanreisoğlu B, Özdek Ş. In Göz hastalıkları ve Anti-VEGF tedavi. Editörler: M. Karaçorlu, S. Karaçorlu, H. Özdemir. Bölüm 7, S: 133-144. İstanbul, 2010.

9. Özdek Ş, Atalay HT. Diğer Maküla Hastalıkları. Temel Göz Hastalıkları: Ed: Aydın O’dwyer P, Akova YA. Güneş Tıp Kitabevi.2015: 3. Baskı,  S: 687-716

BOOK CHAPTERS (TRANSLATIONS)

İngilizce Kitabın Türkçeye Çevirilmesinde Görev Alma:

1. İlgili Oftalmoloji. Şengül Özdek. 

Essential Otolaryngology. Baş ve boyun cerrahisi. 14. Bölüm. S. 321-326. Editör, Lee KJ. Çeviri Editörleri: Metin Önerci, Hakan Korkmaz. Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.

2. Anterior Retinektomi. 30. Bölüm. S: 299-315. Vitreoretinal Cerrahi teknikleri. Editör; Peyman GA, Meffert SA, Conway MD. Çeviri Editörleri; Karaçorlu M, Karaçorlu S, Özdemir H, Şentürk F. 2. Baskı. Hayat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

3. 

BOOK CHAPTERS (INTERNATIONAL)

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER 

1. Bilgihan K, Özdek Ş, Sarı A, Hasanreisoğlu B. “New surgical techniques of microkeratome and excimer laser-assisted anterior lamellar keratoplasty for keratoconus and corneal stromal opacities. 1. Stromal Sandwich  2. Epikeratoplasty” In "Surgical Techniques in Anterior and Posterior Lamellar Corneal Surgery." Editor: John T, Chapter 20, P:235-249, JBPMP, New Delhi, 2006.

2. Sengul Ozdek and Mehmet Cuneyt Ozmen (2012). Re-Treatment Strategies for Neovascular AMD: When to Treat? When to Stop?, Age Related Macular Degeneration - The Recent Advances in Basic Research and Clinical Care, Gui-Shuang Ying (Ed.), ISBN: 978-953-307-864-9, InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/re-treatment-strategies-for-neovascular-amd-when-to-treat-when-to-stop-

3. Kalkancı A, Özdek S, Özmen MC. Ocular Fungal Infections. Lambert Academic publishing, 2015, ISBN 978-3-659-68826-3.

4. Özdek Ş, Hasanreisoğlu M. Current Concepts and Management of severely traumatized tissues in the inner coatings of the globe: Perforating injury. In Current Concepts and Management of Eye injuries. Ed. G. Sobacı. Springer, London, 2016. ISBN: 978-1-4471-7300-7 ISBN: 978-1-4471-7302-1 (eBook). DOI: 10.1007/978-1-4471-7302-1

5. Özdek Ş, Özmen MC. Posttraumatic endophthalmitis. In Mechanical Ocular Trauma. Current Concensus and Contraversy. Editor Hua Yan. Springer, Singapur, 2017. ISBN 978-981-10-2148-0 ISBN 978-981-10-2150-3 (eBook). DOI 10.1007/978-981-10-2150-3

6. Özdek Ş, Özdemir E. Open Globe Injuries. In Ocular Emergencies. Editor Hua Yan, Springer, 2018, ISBN 978-981-10-6802-7 (e Book), DOI: 10.1007/978-981-10-6802-7, P: 175-213.