International Meetings Invited As A Speaker

PAPERS PRESENTED IN NATIONAL CONGRESSES

YURTİÇİ KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞ VE POSTER ÇALIŞMALARI

1. Coşkun Ş, Bilgihan K, Akata F, Hasanreisoğlu B. Kompoze miyopik astigmatizmada fotorefraktif keratektomi. XXXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1997. (D5 nolu yayının bildirisi)

E2. Bilgihan K, Coşkun Ş,  Özoğul C, Bilgihan A,  Akata F, Hasanreisoğlu B. Fotorefraktif keratektomi sonrası topikal vitamin-E ve hidrokortizon asetat tedavilerinin korneal yara iyileşmesine etkileri. XXXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1997. (A5 nolu yayının bildirisi) 

E3. Özdek Ş, Önol M, Hasanreisoğlu B. Retina sinir lifi tabakası kalınlığının sinir lifi analizatörü ile yaş gruplarına göre değerlendirilmesi. Ön çalışma. XX. Kış Sempozyumu Bülteni, S:99-102, Antalya, Aralık 1997. (D1 nolu yayının bildirisi)

E4. Özdek Ş, Gürelik G, Köksal M, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Maküler delik cerrahisindeki yenilikler ve cerrahi sonuçlarımız. XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1998. (D2 nolu yayının bildirisi)

E5. Özdek Ş, Ünal M,  Öztürk S,  İleri F, Hasanreisoğlu B. Orbita blow-out kırıklarında tedavi yaklaşımları ve klinik sonuçlar. XX. Ulusal Kış sempozyumu, Bursa, Aralık 1998. (D6 nolu yayının bildirisi)

E6. Orer H, Ünal M, Özdek Ş.  Ptozis tedavisinde silikon çubuk ile askılama ne kadar etkili? XX. Ulusal Kış sempozyumu, Bursa, Aralık 1998. 

E7. Yazıcı B, Ünal M, Köksal M Özdek Ş. Siklik okülomotor paralizi. XX. Ulusal Kış sempozyumu, Bursa, Aralık 1998. (A9 nolu yayının bildirisi)

E8. Özdek Ş, Sarı A, Bilgihan K, Önol M, Akata F, Hasanreisoğlu B. Herediter lens subluksasyonlarında cerrahi yaklaşımlar. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000 (A 14 nolu yayının bildirisi)

E9. Göl B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Afak hastalarda sekonder GİL implantasyon sonuçlarımız. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000.

E10. Sarı A, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Komplike retina dekolmanı tedavisinde silikon yağı kullanımı. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000. (D32 nolu yayının bildirisi)

E11. Gürelik G, Sarı A, Köksal M, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikonlu vitreoretinal cerrahi sonuçları. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Antalya, 2000.

E12. Önol M, Özdek Ş. Kalsiyum kanal blokörlerinin glokom tedavisindeki yeri. Uluslararası glokom toplantısı; Glokomda oküler kan akımı, nöron korunması ve görme alanı üzerine çalışmalar. S: 13-15. Mart 2000, İstanbul, Türkiye. 

E13. Sarı A, Özdek Ş, Bilgihan K, Hasanreisoğlu B. Lasik: Başarılı ve tatminkar bir yöntem mi? XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001. (D16 nolu yayının bildirisi)

E14. Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Önol M, Hasanreisoğlu B. Katarakt cerrahisine bağlı nukleus droplarda aynı ve farklı seanslarda nukleus ekstraksiyonu cerrahisi sonuçlarının değerlendirilmesi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001. (D13 nolu yayının bildirisi).

E15. Özdek Ş, Önol M, Hasanreisoğlu B. Panretinal fotokoagülasyonun retina sinir lifi tabakasına etkisi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 (D26 nolu yayının bildirisi).

E16. Özdek Ş, Akpek S, Göl B, Ilgıt E, Hasanreisoğlu B. Santral retinal arter tıkanıklıklarında selektif intraarteriyel fibrinolitik tedavi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001. (D21 nolu yayının bildirisi).

E17. Yülek FT, Özdek Ş, Önol M, Akata F, Hasanreisoğlu B. Ön kamara gelişimsel anomalileri. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 (D27 nolu yayının bildirisi).

E18. Altınsoy A, Özdek Ş, Sarı A, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Endoftalmilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçlarımız. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 (D15 nolu yayının bildirisi)

E19. Onaran Z, Özdek Ş, Gürelik G, Akbatur H, Hasanreisoğlu B. Subfoveal CNVM olgularında cerrahi sonuçlarımız. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001.

E20. Yülek F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Topikal steroid tedavisinin corneal epitel iyileşme süresine etkisi. XXXV. Ulusal Oftalmoloji kongresi, İzmir, 2001 

E21. Dökmeci S, Hondur A, Özdek Ş, Adıgüzel U, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Rekürren vitreoretinal cerrahide retrobulber anestezi yeterince etkili mi? XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.

E22. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Sarı A, Hasanreisoğlu B. Kronik böbrek yetmezliği ve işitme azlığı olan bir olguda bilateral dev maküla deliği. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. (A20 nolu yayının bildirisi)

E23. Ağca E, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. İntravitreal silikon alınması sonrası nüks retina dekolmanı. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. (D30 nolu yayının bildirisi)

E24. Sarı A, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Oftalmopleji ile birlikte santral retinal arter tıkanıklığı görülen iki farklı olguya yaklaşım. Tanınız Nedir? XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.

E25. Toklu Y, Hondur A, Akata F, Sarı A, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Mooren Ülserinin sistemik siklosporin A ile etkin tedavisi. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.

E26. Dökmeci S, Bahçeci U, Konuk O, Özdek Ş, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Konjonktiva yüzey rekonstrüksiyonunda amniotik membran uygulanması. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. (D34 nolu yayının bildirisi)

E27. Ağca E, Sarı A, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Kuru Gözlerde otolog serum kullanımı. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002. 

E28. Yülek F, Özdek Ş, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ile birlikte spontan lens resorbsiyonu olan bir olgu. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002 (D35 nolu yayının bildirisi)

E29. Hondur A, Özdek Ş, Gürelik G, Pehlivanlı Z, Hasanreisoğlu B. Patern distrofi ve görme kaybı: Koroid neovasküler membran. XXXVI. Ulusal Oftalmoloji kongresi, Ankara, 2002.

E30. Önol M, Özdek Ş, Sarı A, Özoğul C, Hasanreisoğlu B. Mitomisin-C’nin silier cisim üzerindeki apoptotik etkisinin tavşan gözünde elektron mikroskobik olarak incelenmesi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E31. Bahçeci U, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Lasere cevap vermeyen diabetik maküla ödemi tedavisinde posterior subtenon ve intravitreal triamcinolon tedavisi erken dönem sonuçlarımız. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E32. Toklu Y, Adıgüzel U, Hondur A, Özdek Ş, Özdemir H, Hasanreisoğlu B. Diabetik retinopatideki hemodinamik değişikliklerin kontrast renkli doppler ile değerlendirilmesi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E33. Erdinç A, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Diabetik maküler ödemde OCT bulguları, Flöresein anjiografi ve klinik karşılaştırma. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E34. Hasanreisoğlu B, Motarjemzadeh G, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U. Maküla dejenerasyonuna bağlı gizli koroid neovasküler membranların tedavisinde transpupiller termoterapinin etkinliği. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E35. Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Bahçeci U, Motarjemzadeh G, Hasanreisoğlu B. Argon laser fotokoagülasyon sonrası subfoveal nüks gösteren koroid neovasküler membranlarda transpupiller termoterapi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E36. Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Motarjemzadeh G, Hasanreisoğlu B. Klasik subfoveal koroid neovasküler membranların tedavisinde transpupiller termoterapi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E37. Hondur A, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Miyopik koroid neovasküler membranların tedavisinde transpupiller termoterapi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E38. Kağnıcı B, Sezgin T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Tanı aşamasında KNVM saptanmamış pigment epitel dekolmanlı olgularda klinik yaklaşımımız. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E39. Tiftikçioğlu Y, Özdek Ş, Aydın B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Sistemik kortikosteroid kullanımına bağlı iki taraflı santral seröz korioretinopati. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E40. Sezgin T, Özdek Ş, Gürelik G, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentoza ve optik disk kabarıklığı. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E41. Hondur A, Gürelik G, Özdek Ş, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Von Hippel-Lindau hastalığı saptanan bir olgunun kombine laser tedavisi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003 

E42. Altınsoy A, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Santral seröz korioretinopatide OCT. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003 

E43. Yülek F, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Kombine santral retinal ven ve arter dal tıkanıklığı olan iki olguda etioloji: Homosistinemi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003

E44. Bozan EA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Anjioid streaks ile birlikte görülen koroidal neovaskülerizasyonda TTT sonuçları (ön çalışma). 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003

E45. Hasanreisoğlu B, Özdek Ş, Bahçeci U, Gürelik G, Aydın B. Santral retinal ven tıkanıklığında radial optik nörotomi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E46. Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Bahçeci U, Atalay V, Akyürek N, Güz G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda oküler yüzey değişiklikleri. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E47. Bahçeci U, Özdek Ş, Pehlivanlı Z, Atalay V, Önol M, Güz G, Hasanreisoğlu B. Kronik böbrek yetmezliğinde hemodialize bağlı göz içi basıncı, kornea ve sinir lifi tabakası kalınlığı değişiklikleri. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E48. Onaran Z, Özdek Ş, Gürelik G, Akata F, Hasanreisoğlu B. Aynı seansta bilateral katarakt cerrahisini takiben gelişen bilateral endoftalmi. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E49. Özdoğan S, Gürelik G, Özdek Ş, Uslu M, Hasanreisoğlu B. Kombine katarakt cerrahisi ve silikon yağı alınması uygulanacak olgularda bilgisayarlı tomografi ile aksiyel uzunluk ölçümü. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E50. Özdek Ş, Bahçeci U, Gürelik G, Önol M, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Homosistinüride lens dislokasyon cerrahisi ve oküler komplikasyonlar. 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2003.

E51. Şengül C. Özdek, Yudum Tiftikçioğlu, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Retina ven dal tıkanıklığı olan gözlerde maküla ödeminin tedavisinde grid laser, subtenon steroid ve intravitreal steroid enjeksiyonlarının karşılaştırılması. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 84.

E52. Bahri Aydın, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Bahçeci, Berati Hasanreisoğlu. Santral retina ven tıkanıklığında intravitreal triamsinolon tedavisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 85.

E53. M Alper Erdinç, Merih Önol, Şengül Özdek, Ayça Sarı, Berati Hasanreisoğlu. Tavşan gözünde konjonktiva veya skleral flap altına uygulanan farklı konsantrasyonlardaki MMC nin göz içi basıncına etkisinin incelenmesi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 91.

E54. Sibel Özdoğan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Proliferatif diabetik retinopatili olgularda vitrektomi sonrası görsel ve anatomik başarı sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 100.

E55. Ebru Ağca Bozan, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Koroidal neovasküler membranların tanımlanmasında OCT nin yeri. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 106.

E56. Kamil Bilgihan, Ahmet Hondur, Zeynep Pehlivanlı, Şengül Özdek, Ayça Sarı, Berati Hasanreisoğlu. Excimer laser destekli ön lameller keratoplasti. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 134.

E57. Nigar Şerif, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Vitreusa disloke IOL’lerde cerrahi tedavi yaklaşımları ve sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 147.

E58. Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Ebru Bozan, Burak Kağnıcı, Süleyman Aksoy, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna eşlik eden koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi: erken dönem sonuçlarımız. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 151.

E59. Umut Aslı Bahçeci, Şengül Özdek, Zeynep Pehkivanlı, Merih Önol. Hipotiroidizmde göz içi basıncı, kornea ve retina sinir lifi tabakası kalınlıkları değişiklikleri. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 168.

E60. Umut Aslı Bahçeci, Merih Önol, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. PAAG da optik sinir başı ve retina sinir lifi tabakası kayıplarının korelasyonu. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 168.

E61. Yudum Tiftikçioğlu, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Maküla deliği olgularında maküler anatomi-görme keskinliği ilişkisinin OCT ile araştırılması. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 217.

E62. Ahmet M. Hondur, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Miyopik koroidal neovasküler membran tedavisinde transpupiller termoterapinin 12. ay sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 217.

E63. Emre Uzunoğlu, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Ebru Bozan, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Senil maküla dejenerasyonuna bağlı gelişen klasik koroidal neovasküler membranlarda transpupiller termoterapi uygulaması sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 219.

E64. M. Alper Erdinç, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Bahçeci, Berati Hasanreisoğlu. Fovea komşuluğunda mikroanevrizmal sızıntısı olan diabetik gözlerde posterior subtenon triamsinolon tedavisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 224.

E65. Berrak Şekeryapan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Umut Bahçeci, Bahri Aydın, Berati Hasanreisoğlu. Kistoid maküla ödeminde intravitreal triamsinolon tedavisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 225.

E66. Berrak Şekeryapan, Şengül Özdek, Ayşe Bilgihan, Ümmühani Özel, Gökhan Gürelik, Zafer Onaran, Berati Hasanreisoğlu. Tavşan gözlerinde transpupiller termoterapinin vitreusdaki serbest oksijen radikallerine etkisi ve ICG ile birlikte uygulama sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 226.

E67. Zafer Onaran, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Ebru Bozan, Süleyman Aksoy, Berati Hasanreisoğlu. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda gelişen koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi sonuçlarının OCT ile değerlendirilmesi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 231-231.

E68. Nigar Şerif, Ebru Bozan, Şengül Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Anjioid Streaks ile birlikte görülen koroidal neovaskülerizasyonda TTT sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 232.

E69. Ebru Bozan, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Prematürite retinopatisi olgularında tedavi sonuçları. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2004, sayfa 243.

70. Sezgin T, Özdek Ş. Kağnıcı B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Postoperatif ve posttravmatik endoftalmili olgularda tedavi sonuçlarımız. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 174.

71. Arıkan S, Özdek Ş, Pehlivanlı Z, Önol M. Mikrokornea ve konjenital kataraktlı bir olguda sekonder göz içi lens implantasyonu ve klinik izlem. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 245.

72. Pehlivanlı Z, Önol M, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Pediatrik vakalarda pars plana lensektomi ve çift kapsül destekli göz içi lens implantasyonu: Uzun dönem sonuçlar. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 254.

73. Kurtulmuşoğlu MÖ, Özdek Ş, Gürelik G, Deren YT, Hasanreisoğlu B. Koroidal katlantılar ve koroidal neovasküler membran. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 344.

74. Gürelik G, Erdinç A, Hondur A, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Retina ven tıkanıklıklarına bağlı foveal dekolmanın OCT özellikleri. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 344.

75. Deren YT, Gürelik G, Özdek Ş, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Metastatik koroidal kitleli olguda TTT nin etkinliği. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 345.

76. Erdinç A, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Adult onset foveomaküler viteliform distrofide OCT bulguları: Olgu sunumu. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 345.

77. Özdoğan S, Özdek Ş, Gürelik G, Deren YT, Hasanreisoğlu B. Koroidal neovaskülerizasyonda kombine fotodinamik tedavi ve intravitreal triamsinolon kullanımı. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 346.

78. Knatova Z, Gürelik G, Özdek Ş, Şerif N, Hasanreisoğlu B. Sjögren sendromlu bir olguda panüveitli multifokal koroidit: Tedavi yaklaşımı ve klinik izlem. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 354.

79. Abdulgani A, Gürelik G, Özdek Ş, Özdoğan S, Hasanreisoğlu B. Vitreoretinal cerrahi sonrası ön kamarada fibrin oluşumundaki risk faktörleri. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2005, sayfa 344.

80. Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Diabetik retinopatili hastalarda katarakt cerrahisi ile kombine intravitreal triamsinolon tedavisinin etkinliği. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 335.

81. Kurtulmuşoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Optik disk ödemine eşlik eden peripapiller koroidal neovasküler membran. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 353.

82. Öztürk N, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pyoderma gangrenozum ve retinal vaskülit. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 356.

83. Şerif N, Özdek Ş, Gürelik G, Erdinç A, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve maküla kalınlığı arasındaki ilişki. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 366.

84. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Akut fulminan seyir gösteren bilateral Behçet üveiti ve tedavisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 375.

85. Gürelik G, Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Hemorajik maküla kistlerinde vitrektomi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 379.

86. Tök L, Özdek Ş, Gürelik G, Özen TZ, Hasanreisoğlu B. Zon 1 prematürite retinopatisinde risk faktörleri ve prognoz. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 335.

87. Göncü T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Üveitlerin tedavisinde posterior subtenon triamsinolon tedavisinin etkinlik ve güvenliği. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 151.

88. Pekmezci M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İnferior yırtıklı retina dekolmanlarının tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 156.

89. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Psödofakik retina dekolmanlarının tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2006, sayfa 156.

90. Deren YT, Özdek Ş, Kalkancı A, Akyürek N, Hasanreisoğlu B. Deneysel Kandida albikans endoftalmili tavşan gözlerindse intravitreal moksifloksazin ve amfoterisin B monoterapileri ile kombinasyon tedavisinin antifungal etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 101

91. Gün A, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Diabetik retinopati ile birliktelik gösteren koroidal neovasküler membranlar: Klinik özellikleri ve prognoz. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 123,124

92. Özdek Ş, Urgancıoğlu B, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder gelişen koroidal neovasküler membranlarda intravitreal bevasizumab tedavisi: Prospektif kontrollü faz 3 çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.128,129

93. Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda son çare tedavi olarak intravitreal bevasizumab tedavisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.129

94. Öztürk N, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder gelişen koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi ve intravitreal bevasizumab kombinasyonu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.130.

95. Ekici F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dejeneratif myopiye sekonder gelişen ve koroidal neovasküler membranlarda intravitreal bevasizumab tedavisi: Prospektif kontrollü faz 3 çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.131-132.

96. Kurtulmuşoğlu MÖ, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Ciddi proliferatif diabetik retinopati olgularında vitrektomi öncesi intravitreal bevasizumab enjeksiyonu. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.138.

97. Arıkan S, Özdek Ş, Dinçel A, Kalkancı A, Akyürek N. Deneysel Kandida albikans endoftalmili tavşan gözlerinde intravitreal ve oral moksifloksazin tedavisi sonrası aköz ve vitreus düzeyleri ile moksifloksazinin antifungal etkinliğinin değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 184

98. Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina ven tıkanıklığına sekonder gelişen maküla ödeminde intravitreal bevasizumab +/- triamsinolon tedavisinin etkinliği: Klinik ve optik koherens tomografik çalışma. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.244.

99. Özdek Ş, Özmen MC, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder koroidal neovasküler membran tedavisinde kullanılan intravitreal bevasizumab sonrası RPE yırtığı. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.260

100. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dirençli diabetik maküla ödeminde intravitreal bevasizumab tedavisi. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.261

101. Tufan HA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Best viteliform maküler distrofiye sekonder KNVM gelişen çocuklarda PDT. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.266.

102. Göncü T, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. İdiopatik çok sayıda PED: İki olguya ait klinik ve görüntüleme bulguları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.274

103. Yüksel E, Özdek S, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Meme kanseri tanısı olan bir olguda seröz retina dekolmanı: metastaz? Santral seröz korioretinopati? TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.274.

104. Aktaş Z, Cansu A, Çağlar G, Take G, Özdek Ş, Serdaroğlu A. Okskarbamazepin ve valproik asit tedavisinin retina ganglion hücre tabakasındaki toksik etkilerinin karşılaştırılması. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.275

105. Özmen MC, Özdek Ş. Geniş iridodializlerde basit bir tamir tekniği. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.341

106. Tufan HA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Diabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon sonrası grid laser, enjeksiyon tekrarı ihtiyacını azaltıyor mu? TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S.276

107. Öztürk M, Özdek Ş, Kulak K, Hasanreisoğlu B. Retinitis pigmentozalı bir olguda katarakt cerrahisi sonrasında gelişen şiddetli ön kapsül kontraksiyonu. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.280

108. Yaylacıoğlu F, Özdek S, Kulak K. Postoperatif erken ve geç endoftalmi gelişen bir olguda tedavi yaklaşımı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.303.

109. Ekici F, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Frosted branch angiitis olgusunda atipik bir bulgu: Premaküler hemoraji. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.345.

110. Urgancıoğlu B, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. İdiopatik juxtafoveal telangiektazili bir olguda intravitreal bevacizumab tedavisi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.451.

111. Göncü Erdinç T, Özdek Ş. İleri evre coats hastalığında atipik bir prognoz: kendiliğinden gerileme. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.461.

112. Ünlü M, Özmen CM, Özdek Ş. Goldmann-Favre sendromu: Ardışık beş olgunun klinik ve demografik özellikleri. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-22 Kasım 2008, Antalya. S.474.

113.  Ayşegül Bükülmez, Zeren Barış, Buket Dalgıç, Sabahattin Sül, Şengül Özdek. Uveit ve otoimmun hepatit birlikteliği. Ulusal Hepatoloji Kongresi. 2008.

114. Yolcu D, Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pediatrik üveitler ve klinik özellikleri. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.83

115. Eryiğit S, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. RPE yırtıkları ve anti-VEGF tedaviler ile ilişkileri. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.98

116. Özdek Ş, Özmen C, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD’de yeni bir klinik aktivite skorlaması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.101

117. Ekici F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. KNV tedavisinde Lucentis: 3 aylık yükleme mi gerektiğinde (PRN) tedavi mi? TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.104

118. Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD tedavisinde anti-VEGF tedaviye olumsuz yanıt. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.105.

119. Ünlü M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. ROP tedavisinde IV-antianjiojenik tedavi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.196.

120. Yaylacıoğlu F, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. 23G trokar sistemi ile silikon yağı alınması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.211.

121. Aktaş Z, Cansu A, Erdoğan D, Çağlar G, Take G, Özdek Ş, Önol M, Serdaroğlu A. Sistemik oxkabazepin ve valproik asit tedavisinin silyer cisim üzerindeki toksik etkilerinin karşılaştırılması: Elektron mikroskopik çalışma. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.249

122. Gün FA, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Pediatrik endoftalmi olgularında etioloji, tedavi ve izlem. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.342

123. Yüksel N, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Yaş tip SMD tedavisinde bevasizumab sonrası Ranibizumab’a geçiş. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.422.

124. Yüksel E, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dirençli DMÖ tedavisinde IV Bevasizumab tedavisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.423.

125. Akçam HT, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Bilateral intravitreal anti-VEGF uygulamaları. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.431.

126. Yaylacıoğlu F, Özmen MC, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Retina ven tıkanıklığına bağlı gelişen maküla ödeminde IVB tedavisinin etkinliği. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.442.

127. Özdek Ş Özmen MC. Göz içi yabancı cisim: en şanssız olgular! Video kütüphanesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.503

128. Özdek Ş Özmen MC. Göz içi yabancı cisim: Şanslılar da var! Video kütüphanesi.TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.503

129. Arıkan S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Fungal endoftalmi modelinde oral ve sistemik yoldan uygulanan moxifloksasinin aköz hümör ve vitreus içine geçişinin değerlendirilmesi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-25 Kasım 2009, Antalya. S.423.

130. Bilgin AB, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Transkonjonktival 20G yaklaşım 23G yaklaşıma alternatif olabilir mi? 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.435

131. Yüksel E, Hondur AM, Akçam HT, Özdek Ş, Bilgihan K. Bilateral panüveit, optik disk ödemi ve böbrek fonksiyon bozukluğu. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.421.

132. Hondur AM, Akçam HT, Özdek Ş, Bilgihan K. Ön segmentte akut lenfositik lösemi. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.279.

133. Özdek Ş. Nanoftalmusda dört kadran derin sklerektomi ve sklerostomi. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.214.

134. Ekici F, Özdek Ş. Düğümsüz Z-sütü yöntemi ile skleral fiksasyonlu GİL implantasyonu. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya. S.116.

135. Eryiğit S, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. SMD’ye sekonder KNVM tedavisinde anti-VEGF tedaviye cevapsız olgulara yaklaşım. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.188.

136. Gün Kantarcı FA, Yolcu D, Özdek Ş. Diabetik vitreus hemorajisinde İV Bevacizumab etkinliği. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.215.

137. Çubuk MÖ, Armay İ, Hondur AM, Özdek Ş, ve ark. Zon 1 ve 2 evre 3 ROP tedavisinde IV bevacizumab tedavisinin etkinliği. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.486.

138. Yıldız BK, Aktaş Z, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Farklı endikasyonlarla tampon madde olarak verilen silikonunalınmadan önce ve sonra GİB üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.599.

139. Eroğlu HY, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. SBS komplikasyonları. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ekim 2011, Antalya. S.602.

139. Deniz G, Ozdek S. Spectral OCT temelli diabetik maküla ödemi sınıflandırması. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

140. Kepez Yıldız B, Ozdek S. Sistemik Bevacizumab tedavisinin sağlıklı gözler üzerine fonksiyonel ve morfolojik etkileri. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

141. Serbest K, Hasaneisoğlu M, Aktaş Z, Gürelik G, Ozdek S. Pediatrik VC. Epidemiyoloji, etiyoloji, prognoz. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya. 

142. Karaca EE, Aktaş Z, Deniz NG, Ozdek S, Hasanreisoğlu M, Hasanreisoğlu B. Göz içi lens dislokasyonlarında cerahi tedavi yöntemleri ve sonuçlarımız. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

143. Eryiğit S, Ozdek S, PED li yaş tip YBMD olgularında anti-VEGF tedavi sonuçları ve RPE yırtık gelişim oranları 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.

144. Gokgoz G, Akkoyun İ, Ozdek S, Yılmaz G. Bilateral asimetrik ekspresyon ile seyreden bir vitreoretinal distrofi olgusu: FEVR. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya. (P)

145. Armay İO, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Ozdek S. Maküler holün eşlik ettiği regmatojen retina dekolmanlarında cerrahi sonuçlar. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

146. Kepez Yıldız B, Deniz NG, Ozdek S. Tek doz İV anti-VEGF enjeksiyonu öncesi ve sonası VFQ-25 ve GAZİ VFQ10 anket sonuçları. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

147. Deniz NG, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M, Ozdek S, Hasanreisoğlu B. İntravitreal triamcinolone enjeksiyonu sonrası akut görme kaybı: İntralentiküler triamcinolone. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

148. Yaylacıoğlu F, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Korkmaz Ş, Ozdek S. Protein C eksikliği ile ilişkili bilateral retinal displazi. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

149. Komova D, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Ozdek S. Katarakt cerrahisi sırasında vitreusa düşen nükleus paçaları için erken pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

150. Hasanreisoğlu M, Dilemken N, Aktaş Z, Ozdek S. Behçet üveitli olgularımızın demoğrafik ve klinik özellikleri. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

151. Hasanreisoğlu M, Ünlü M, Ozdek S, Aktaş Z, Hasanreisoğlu B. 52 yaşında erkek hastada Behçet Hastalığı tanısı koyduran akut optik nöropati.46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya (P).

152. Yıldız BK, Özdek Ş, Ergün MA, Ergün SG, Yaylacıoğlu F, Elbeg Ş. Eksudatif YBMD’de Anti-VEGF tedavi etkinliğinin genetik polimorfizm ile ilişkisi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (T).

153. Hasanreisoğlu M, Çubuk MÖ, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Dirençli Behçet üveiti olgularında IFN-alfa 2a ile Azatioprin-Siklosporin kombinasyon tedavisi sonuçlarının karşılaştırması. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (T).

154. Eroğlu HY, Özdek Ş. İdiopatik Epiretinal Membran OCT Sınıflandırılması ve Cerrahi Sonuçları. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).

155. Karaca EE, Aktaş Z, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş, Çiftçi TU. Obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda RSL analizi ve santral korneal kalınlık parametrelerinin değerlendirilmesi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).

156. Çubuk MÖ, Hasanreisoğlu M, Aktaş Z, Özdek Ş. Vitreopapiller traksiyon sendromu olgusunda spontan görme artışı. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).

157. Novruzlu Ş, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. Oküler toksoplazmozise bağlı zon 1 retinokoroiditli olgularda klinik özellikler. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).

158. Yalınbaş D, Hasanreisoğlu M, Çubuk MÖ Özdek Ş, Aktaş Z, Gürelik G. Dirençli Behçet üveiti olgularında İnfliximab tedavisinin etkinliği. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (P).

159. Özdek Ş. Hemorajik retina dekolmanı ile komplike olmuş neovasküler YBMD nin vitrektomi ve RPE-koroid yama grefti ile tedavisi. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (video). En iyi video 3. Lük ödülü

160. Özdek Ş. ROP da vitreoretinal cerrahi: Yırtık oluşursa ne yapılmalı! 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya (video).

161. Yavruoglu MA, Ozdek S ve ark. Persistan fetal damarlanma cerrahisi sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.

162. Yalınbaş D, Ozdek S ve ark. Evre 4-5 ROP cerrahisinde anatomik sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.

163. Yuvarlak A, Ozdek S. Taşiflaksi tolerans gelişen YBMD olgularında aflibercept ile ilk deneyimlerimiz. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.

164. Ozsaygılı C, Ozdek S. Vitrektomize gözlerde Ozurdex sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.

165. Cubukcu O, Ozdek S. Sınırlı submaküler hemorajilerde pnömatik yerdeğiştirme sonuçlarımız. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.

166. Özdek Ş, Atalay TH, Yalınbaş D, Ozmen MC. Skatrisyel ROP da VRC sonuç verir mi? 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2015, Istanbul.

167. Üçgül AY, Yuvarlak A, Çubuk MÖ, Hasanreisoğlu M, Gürelik G, Özdek Ş, Hepşen İF, Aktaş Z. İntravitreal Anti-VEGF tedavisinin göz içi basınç üzerine etkisi. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2015, Istanbul.

168. Tefon B, Özdek Ş, Atalay T. FEVR de cerrahi sonuçlarımız. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2016, Antalya

169. Özsaygılı C, Özdek Ş, Atalay T, Özmen MC, Yalınbaş D. Evre 4 ROP da cerrahi sonuçlarımız. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2016, Antalya

170. Özsaygılı C, Özdek Ş, Atalay T, Özmen MC, Yalınbaş D. Evre 5 ROP da cerrahi sonuçlarımız. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2016, Antalya (poster)

171. Yalçın G, Özdek Ş, Aksakal N. DMÖ de kistoid maküla dejenerasyonunun tanımı. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Kasım 2016, Antalya

172. Özdemir E, Özdek Ş, Atalay T. PFV de beklenmedik anatomik bulgular. 50. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. 

173. Şengül Özdek1, Mehmet Cüneyt Özmen1, Hatice Tuba Atalay1, Duygu Yalınbaş3, Demet Coşkun2. Prematür retinopatisinde eş zamanlı bilateral vitrektomi cerrahisi. 51. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017.

174. Çağlar Bektaş1, Burçin Kepez Yıldız2, Şengül Özdek. Anti-VEGF yükleme tedavisine iyi cevap veren neovasküler YBMD hastalarının uzun dönem sonuçları. 51. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017.

175.

 

(PAPERS PRESENTED IN INTERNATIONAL CONGRESSES)

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞ, POSTER VE VİDEO ÇALIŞMALARI

Şengül C. Özdek, Kamil Bilgihan, Fikret Akata, Selim Tüzün, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. PRK for the treatment of post keratoplasty myopia and astigmatism. 3rd International conference on cornea, eye banking and external diseases International federation of eye banks. July 13-16, 2000, Istanbul, Turkey (Free Paper) 

Onur Konuk, Kamil Bilgihan, Şengül C. Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Improvement of stereoacuity with LASIK in unilateral high myopia. 3rd International conference on cornea, eye banking and external diseases International federation of eye banks. July 13-16, 2000, Istanbul, Turkey (Free Paper).

Şengül C. Özdek, Yıldız Lonneville, Merih Önol, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Assessment of RNFL thickness in diabetic patients with NFA. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Free Paper).

Murat Tunç, Şengül C. Özdek, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu, Devron H. Char. Masquerade syndromes simulating uveal melanoma. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Free Paper).

Sertaç Öztürk, Şengül C. Özdek, Gökhan Gürelik, Haluk Akbatur, Fikret Akata, Berati Hasanreisoğlu. Individualized approach to the management of retinal detachments in eyes with choroidal coloboma. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Poster)

Yıldız Lonneville, Şengül C. Özdek, Merih Önol, Gökhan Gürelik, Berati Hasanreisoğlu. Assessment of RNFL thickness with NFA-GDx following successful classical retinal detachment surgery. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Poster)

Ayça Sarı, Şengül C. Özdek, Erhan Ilgıt, Mehmet Ünal, Berati Hasanreisoğlu. A frequently misdiagnosed condition: Carotid-cavernous sinus fistula. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Poster)

Gökhan Gürelik, Murat Köksal, Yıldız Lonneville, Kamil Bilgihan, Şengül C. Özdek, Berati Hasanreisoğlu. Comparison of different techniques of cataract surgery in Behçets Disease. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Poster) 

Merih Önol, Şengül C. Özdek. Pars plana lensectomy with double capsule supported IOL implantation in children. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Video) 

Merih Önol, Şengül C. Özdek. Pars plana lensectomy with retrocorneal membrane excision in a case with Peters’ anomaly. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey. (Video) 

Bilgihan K, Ozdek S, Akyar M, Can A, Semiz O, Sezer C, Hasanreisoğlu B. Demonstration of nitrotyrosine in the rabbit cornea following excimer laser keratectomy: Confocal microscobic study. XIX ESCRS, Amsterdam, 2001, Sayfa 223. (Poster) 

Bilgihan K, Ozdek S, Sarı A, Hasanreisoğlu B. A new technique for the treatment of keratoconus: Stromal sandwich. XIX ESCRS, Amsterdam, 2001 Sayfa 261. (poster)

Bilgihan K, Ozdek S, Sarı A, Hondur A, Hasanreisoğlu B. Excimer laser assisted lamellar keratoplasty XIX ESCRS, Amsterdam, 2001. Sayfa 317. (poster)

Bilgihan K, Konuk O, Hondur A, Akyurek N, Gurelik G, Ozdek S, Hasanreisoglu B. To live or not to live: Epithelial apoptosis and effects of topical vitamin E after LASEK. XX ESCRS, 2002, Nice  Sayfa 242. (Poster)

Sarı A, Önol M, Ozdek S, Özoğul C, Hasanreisoğlu B. Evaluation of the effect of Mytomycin-C on ciliary body and intraocular pressure in different peroperative applications: An experimental study. 4th International Glaucoma Symposium-IGS, Barcelona, Spain, 19-22 March, 2003, p: 102. (Free paper)

Özdek Ş, Aydın B, Gürelik G, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Intravitreal triamcinolone injection: is it effective in central retinal vein occlusion? 3rd Euretina Congress Abstract book p20, Hamburg, 15-17 May 2003

Gurelik G, Özdek Ş, Aydın B, Motercimzadeh G, Hasanreisoğlu B. Transpupillary thermotheraphy in the treatment of classical choroidal neovascularization. XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p85, İstanbul, June 18-22, 2004.

Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Bahçeci U, Motercimzadeh G, Hasanreisoğlu B. Intravitreal Triamcinolone injection; Is it effective in CRVO. XIII. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p89, İstanbul, June 18-22, 2004.

Ozdoğan S, Gürelik G, Özdek Ş, Uslu M,  Hasanreisoğlu B. Measurement of axial length in combined silicone oil removal and cataract extraction using X-ray computed tomography. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p109, İstanbul, June 18-22, 2004.

Bozan E, Gürelik G, Özdek Ş, Hasanreisoğlu B. Carbamazepine-induced macular lesions. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p140, İstanbul, June 18-22, 2004.

Gürelik G, Özdek Ş, Bahçeci U, Aydın B, Hasanreisoğlu B. İntravitreal triamcinolone acetonide in the treatment of macular edema associated with branch retinal vein occlusion. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p141, İstanbul, June 18-22, 2004.

Aydın B, Özdek Ş, Gürelik G, Motercimzadeh G, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Transpupillary thermotheraphy in the treatment of occult choroidal neovascular membranes due to senile macular degeneration. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p143, İstanbul, June 18-22, 2004.

Bahçeci U, Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G,  Hasanreisoğlu B. Acquired ocular motor apraxia. Afro-Asian Congress of Ophthalmology, Abstract Book, p122, İstanbul, June 18-22, 2004.

Özdek Ş, Bahçeci UA, Gürelik G, Aydın B, Hasanreisoğlu B. Posterior subtenon and intravitreal triamcinolone acetonide for diabetic macular edema. EVRS meeting, Abstract Book, İstanbul Sept 2004.

Erdinç A, Özdek Ş, Gürelik G, Aydın B, Bahçeci U, Hasanreisoğlu B. Optical coherence tomographic assessment of diabetic macular edema: Comparison with fluorescein angiographic and clinical findings. EVRS meeting, Abstract Book, İstanbul Sept 2004.

Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, Motercimzadeh G, Hasanreisoğlu B. Transpupillary thermotheraphy (TTT) for occult choroidal neovascularization in age related macular degeneration. 17 months follow-up. 15th SOE Congress, Berlin, 25-29 September 2005, p: 181.

Miller D, Ozdek S, Flynn P, Flynn HW. Jr. Laboratory investigation of the antifungal activity of the 4th generation fluoroquinolones against ocular candida isolates. 30 International Congress of Ophthalmology, Feb 19-24, 2006, Sao Paulo, Brazil.

Özdek Ş, Öztürk N, Gürelik G, Hasanreisoğlu B. High-density silicone oil as an intraocular tamponade in complex retinal detachments. 7th Euretina Congress, Monte Carlo, 17-20 May 2007, p: 59.

Özdek Ş. Flute technique for IOFB removal. 7th EVRS Meeting, Venice, September 15-18, 2007, p:36.

Exudative retinal detachment associated with nanoftalmus AAO-TAOS, 2007

DME-IVBT-Fako. 2007

Özdek Ş. My way of assessment of neovascular ARMD activity. 8th EVRS meeting, Praq, September 15-18, 2008; P:128. 

Özdek Ş. My way of silicone oil removal. 8th EVRS meeting, Praq, September 15-18, 2008;P:114

Ozdek S, Tiftikcioglu Y, Kalkancı A, Akyürek N, Hasanreisoglu B. In vivo antifungal activity of moxifloxacin in an experimental C. albicans endophthalmitis in rabbits. Asia-ARVO, Hyderabad, January 15-18, 2009.

Özdek Ş, Özmen C, Hasanreisoğlu B. Assessment of CNV activity with a new activity scoring system. 9th EVRS meeting 5-8 September, 2009, Marrakech p122.

Özdek Ş, Özmen C, Hasanreisoğlu B. Definition and management of non-responders to anti-VEGF for CNV. 9th EVRS meeting 5-8 September, 2009, Marrakech, p120.

Özdek Ş, Eryiğit S, Hasanreisoğlu B. Loading with Lucentis, maintenance with avastin: Can we maintain the visual acuity? 10th EVRS meeting 25-28 September, 2010, Sevilla, p52.

Özdek Ş, Eryiğit S, Hasanreisoğlu B. RPE tears and relation with anti-VEGF therapies. 10th EVRS meeting 25-28 September, 2010, Sevilla, p53.

Özdek Ş. Surgical treatment of exudative retinal detachment in eyes with Nanophthalmus. 10th EVRS meeting 25-28 September, 2010, Sevilla.

Özdek Ş, Eryiğit S, Hasanreisoğlu B. Loading with Lucentis, maintenance with avastin: Can we maintain the visual acuity? AAO annual meeting, p 213, 14-19, October, 2010, Chicago.

Özdek Ş, Eryiğit S, Hasanreisoğlu B. RPE tears and relation with anti-VEGF therapies. AAO annual meeting, p213, 14-19 October, 2010, Chicago.

Özdek Ş, Yaylacioglu F. Passive removal of silicone oil with 23G transconjunctival system. 11. EVRS Congress, 1-4 October, 2011, Malta.

Özdek Ş. Treatment of optic pit related macular detachment. 11. EVRS Congress, 1-4 October, 2011, Malta.

Özdek Ş, Yüksel E. Chorioretinectomy for perforating eye injuries. 11. EVRS Congress, 1-4 October, 2011, Malta.

Ozdek S, Deniz NG. Terminologic confusion in diabetic macular edema. EVRS, Dresden, September, 16-18, 2012

Ozdek Ş, Yazıcı H. What happens to macula following epimacular membrane surgery: OCT and visual changes. EVRS, Dresden, September, 16-18, 2012

Ozdek S, Eryigit S. Do Neovascular AMD lesions associated with PED behave differently to anti-VEGF treatment? (poster) EVRS, Dresden, September, 16-18, 2012

Ozdek S. Vitreoretinal Surgery for ROP: Tips and Tricks. 6th Mediterretina Club Meeting, 7-10 March 2013, Cortina, Italy

Ozdek S. How to handle complications during vitrectomy for macular pathologies. 6th Mediterretina Club Meeting, 7-10 March 2013, Cortina, Italy

Ozdek S. When to inject in neovascular AMD: Retreatment Strategies. 6th Mediterretina Club Meeting, 7-10 March 2013, Cortina, Italy

Ozdek S. Ozurdex in vitrectomized eyes. 13th EVRS Meeting, 7-10September, 2013, Rhodes, Greece.

Ozdek S, Doguizi S. Tachyphylaxis during ranibizumab treatment of exudative ARMD. 13th EVRS Meeting, 7-10September, 2013, Rhodes, Greece.

Ozdek S. Surgical approach to massive subretinal hemorrhages secondary to neovascular ARMD. 13th EVRS Meeting, 7-10 September, 2013, Rhodes, Greece.

Ozdek S, Doguizi S. RPE tears associated with anti-VEGF therapy. 13th EVRS Meeting, 7-10September, 2013, Rhodes, Greece.

Ozdek S. Salvage of a suprachoroidal infusion. 13th EVRS Meeting, 7-10September, 2013, Rhodes, Greece.

Ozdek S. Postoperative macular hole closure patterns and its relation with the visual outcome. 13th EVRS Meeting, 7-10September, 2013, Rhodes, Greece.

Ozdek S. PPV with choroid-RPE patch graft for massive subretinal hemorrhage due to neovascular ARMD. (video) 13th EVRS Meeting, 7-10September, 2013, Rhodes, Greece.

Yıldız BK, Ozdek Ş, Ergun MA, Ergun SG, Yaylacıoglu F, Elbeg S. The relationship between genetic polymorfisms and Anti-VEGF treatment response in ARMD. 13th International AMD and Retina Congress. 25-26 October 2013, Dublin, Ireland.

Özdek Ş. What to do when you have a break during ROP surgery? Video. AAO, 2013 Annual Meeting, New Orleans, USA.

Özdek Ş. Vitrectomy with choroid-RPE patch graft for massive hemorrhage associated with neovascular ARMD. Video. AAO, 2013 Annual Meeting, New Orleans, USA.

Ozdek S, Doğuizi S. Tachyphylaxis During Anti-VEGF Treatment of Exudative ARMD. WOC, April 2014, Tokyo.

Ozdek S et al. Surgical treatment of Persistant Fetal Vasculature Syndrome. 7th Mediterretina Meeting, 15-17 April, 2014, Istanbul, Turkey.

 Yalınbaş D, Ozdek S, Özmen C, Atalay T. Results of Vitreoretinal surgery for stage 4-5 ROP. 7th Mediterretina Meeting, 15-17 April, 2014, Istanbul, Turkey.

Karalezli A, Ozdek S. Surgical treatment of retinal hemangioblastoma. 7th Mediterretina Meeting, 15-17 April, Istanbul, 2014, Turkey.

Ozdek S, Cubukcu Ö. Management of limited submacular hemorrhage. 7th Mediterretina Meeting, 15-17 April, Istanbul, 2014, Turkey.

Ozdek S, Doğuizi S. Tachyphylaxis During Anti-VEGF Treatment of Exudative ARMD. ASRS Meeting, 9-13 August 2014, San Diago,

Ozdek S. Sclerotomy construction in pediatric vitrectomy. 14th EVRS meeting 4-7 Sept 2014, Porto.

Ozdek S. Surgical strategies for the treatment of optic pit related macular detachment. 14th EVRS meeting 4-7 Sept 2014, Porto.

Epiretinal membranes in neovascular age-related macular degeneration: effect on outcomes of anti-VEGF therapy. Ozdek S, Karaca EE, Yıldız BK. 14th EVRS meeting 4-7 Sept 2014, Porto.

My way in recurrent Optic Pit Maculopathy. Ozdek S, Ozdemir B. Video. 14th EVRS meeting 4-7 Sept 2014, Porto.

Surgical Strategies for the treatment of persistent optic pit related macular detachment. Video presentation in Learning Lounge in October 2014, AAO, Chicago, USA.

My coolest video: Scatricial ROP surgery: August Viena, ASRS 2015

Free ILM flap for complicated macular holes. Vail Vitrectomy Club meeting 20-23 Feb, 2016, Vail, Denver, Colorado, USA.

Definition of Cystoid macular degeneration in DME. Yalçın G, Özdek S. EVRS meeting, Monte Carlo, June 2016.

Macular Edema: The impact of macular and peripheral ischemia in DME. EVRS June 2016, Monte Carlo.

40. AMD: Individualized anti-VEGF treatment approach for wet ARMD. EVRS June 2016, Monte Carlo.

Bilateral Sequential VRS for ROP. ASRS August, Las Vegas, 2016

Unexpected retinal complications in PFV surgery: Video Presentation: ASRS August, Las Vegas, 2016

Do not underestimate PFV. 9. Mediterrenean Retina meeting, 11-13 May, 2017, Parma, Italy.

Hemorrhagic response during anti-VEGF treatment of wet ARMD. 9. Mediterrenean Retina meeting, 11-13 May, 2017, Parma, Italy.

Surprises in surgical treatment of PFV. Ozdek S, Ozdemir E, Atalay, HT. ASRS August, Boston, 2017.

 HYPERLINK "http://www.evrs.eu/a-modified-perfluoro-n-octane-assisted-autologous-internal-limiting-membrane-transplant-for-failed-macular-hole-reintervention-a-case-series-by-sengul-ozdek-prabu-baskaran-levent-karabas-pedro-nev" A Modified Perfluoro-n-octane Assisted Autologous Internal Limiting Membrane Transplant for Failed Macular Hole Reintervention: A Case Series by Sengul Ozdek, Prabu Baskaran, Levent Karabas, Pedro Neves, Turkey EVRS 14-17 Sept 2017, Florence, Italy

 HYPERLINK "http://www.evrs.eu/late-sicatricial-rop-should-we-operate-by-sengul-ozdek-tuba-atalay-turkey" Late Cicatricial ROP: Should we Operate? by Sengul Ozdek, Tuba Atalay, EVRS 14-17 Sept 2017, Florence, Italy

 HYPERLINK "http://www.evrs.eu/last-chance-for-treatment-of-hypotony-anterior-encircling-scleral-band-by-sengul-ozdek-turkey" Last Chance for Treatment of Hypotony: Anterior Encircling Scleral Band by Sengul Ozdek, M. Cuneyt Ozmen, EVRS 14-17 Sept 2017, Florence, Italy

 HYPERLINK "http://www.evrs.eu/surgical-treatment-of-advanced-coats-disease-by-sengul-ozdek-ahmet-yucel-ucgul-tuba-atalay-turkey" Surgical Treatment of Advanced Coats Disease by Sengul Ozdek, Ahmet Yucel Ucgul, Tuba Atalay, EVRS 14-17 Sept 2017, Florence, Italy

Parameters affecting postoperative success of surgery for stage 4A/B ROP. Ozdek S, Ozsaygılı C, Ozmen MC, Yalınbaş D, Atalay HT. ASRS, Vancouver, July 2018.

Surgery for Retinal Detachment Associated With 2 Devastating Retinal Diseases of the Newborn: ROP and Toxoplazma Chorioretinitis. (Video). Ozdek S, Hasanreisoğlu MH, Küçük GG, Atalay HT, Aktaş Z. ASRS, Vancouver, July 2018.

Nanophthalmus Related Exudative Retinal Detachment With LP Only Vision. Case on Demand. Ozdek S. ASRS, Vancouver, July 2018.

ROP or FEVR? Case Presentation in WinR. Ozdek S, Tefon AB. ASRS, Vancouver, July 2018.

Parameters Affecting Postoperative Success of Surgery for Stage 4a / 4b ROP by Ozdek S, Ozsaygılı C, Ozmen MC, Atalay HT, Yalınbas D, Aktaş Z. EVRS 18th, August 2018, Prague.

Do Not Underestimate PFV by Ozdek S, Özdemir E, Atalay HT, Aktaş Z. EVRS 18th, August 2018, Prague.