Yurtiçi Kitap Bölümleri

BOOK CHAPTERS (NATIONAL)

Yazılan Türkçe kitap bölümleri:

 

F1. Gebelik ve Göz. Merih Önol, Şengül Özdek

Gebelik ve Sistemik Hastalıklar; Editörler: Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, Nuri Çakır. 2002, Bölüm 60, Sayfa 878-890. MN Medikal & Nobel. Ankara. 

F2. Glokom Tedavisinde Beta Blokör İlaçlar. Merih Önol, Şengül Özdek. 

Oftalmik İlaçlar. Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanım; Editörler: Sibel Oto, Gürsel Yılmaz, Pınar Aydın. 2003, Sayfa 165-174. Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara.

F3. Glokom tedavisinde parasempatomimetik ajanlar. Merih Önol, Şengül Özdek. 

Oftalmik ilaçlar. Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanım; Editörler: Sibel Oto, Gürsel Yılmaz, Pınar Aydın. 2003, Sayfa175-182. Güneş Kitabevi Ltd. Şti. Ankara.

F4. Vitreoretinal Cerrahi. Berati Hasanreisoğlu, Şengül Özdek. 

* Bazı Püf noktaları

*Açıklamalı Sorular

*Çoktan seçmeli sorular

Oftalmolojide Sorularla Eğitim. Editör, Kadircan Keskinbora. Nobel Kitabevi, İstanbul, 2004, S. 211-264.

F5. Vitreoretinal traksiyonlar ve dekolmanlar. Hasanreisoğlu B, Gürelik G, Özdek Ş.  Optikal koherens tomografi. Editör: Hikmet Özçetin. Ankara, 2007, S:141-150

F6: Herediter Vitreoretinopatiler. Özdek Ş. Retina Güncel Tanı ve Tedavi. 28. TOD, Ulusal Ophthalmology Kurs Kitabı, S: 143-158, Nisan 2008, Ankara 

  1. Retina Birim Kitabı: DİFFÜZ UNİLATERAL SUBAKUT NÖRORETİNİT (DUSN) VE DİĞER PARAZİTER RETİNA HASTALIKLARI. Şengül Özdek
  2. DİABETİK RETİNOPATİ VE ANTİ-VEGF TEDAVİLER: Hasanreisoğlu B, Özdek Ş. In Göz hastalıkları ve Anti-VEGF tedavi. Editörler: M. Karaçorlu, S. Karaçorlu, H. Özdemir. Bölüm 7, S: 133-144. İstanbul, 2010.
  3. Özdek Ş, Atalay HT. Diğer Maküla Hastalıkları. Temel Göz Hastalıkları: Ed: Aydın O’dwyer P, Akova YA. Güneş Tıp Kitabevi.2015: 3. Baskı,  S: 687-716