Konuşmacı Olarak Katıldığım Ulusal Toplantılar

 1. Oftalmolojide pratik yaklaşımlar. TOD Konya-Antalya Şubesi, Haziran Ayı Bilimsel Toplantısı.

Koroidal neovasküler membranların tedavisinde Transpupiller Termoterapi (TTT): Dr. Şengül Özdek

 1. Behçet Sendromu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Yıl Toplantıları.

Behçet Sendromunda Göz Bulguları ve Tedavisi: Dr. Şengül Özdek

 1. IV. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 21-23 Mayıs 2004, Ankara.

Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

 1. V. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 3-5 Haziran 2005, Ankara.

Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

 1. VIII. Uluslararası katılımlı beslenme ve metabolik hastalıklar kongresi. 27-30 Nisan 2005, Ankara.

Kalıtsal metabolik hastalıklarda göz bulguları. Dr. Şengül Özdek

 1. VI. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 9-11 Haziran 2006, Ankara.

Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

 1. VII. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2007, Ankara.

Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

 1. VIII. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Mayıs 2008, Ankara.

Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

 1. TOD, Nisan Kursu, Retina Güncel Tanı ve Tedavi. Nisan 2008, Ankara.

Herediter Vitreoretinopatiler. Şengül Özdek.

 1. IX. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2009, Ankara.

Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

 1. İstanbul Retina Günleri, 1. OCT Kulübü. Dr. Şengül Özdek, Anti-VEGF tedavisine cevap vermeyenlerin tanımı. Mayıs 2009, İstanbul.
 2. 43. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009, Antalya.

Katarakt ve glokom cerrahisinin arka segmenti ilgilendiren komplikasyonları.

Suprakoroidal hemorajilerde yaklaşımDr. Şengül Özdek

 1. 31. TOD Kış Sempozyumu, 22-24 Ocak 2010, Antalya:

PANEL: DR dışındaki retina patolojilerinde tedavi: Retina Distrofileri. Dr. Şengül Özdek

 1. Ulucanlar Göz Günleri: Retina ve Uvea hastalıklarında güncel tedavi yöntemleri. 8 Mayıs 2010, Ankara. VRC: Maküla cerrahileri. Dr. Şengül Özdek
 2. X. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2010, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.
 3. 23. TOD yaz sempozyumu, 25-27 Haz 2010, Diyarbakır.

PANEL: Ön segment cerrahisinin arka segment komplikasyonları: IOL luksasyonlarında vitrektomi

 1. 2. VRC sempozyumu, İstanbul Kasım 2010, Cerrahi Uygulama ve panelist: Dr. Şengül Özdek
 2. 32. Kış Sempozyumu: Eskişehir Ocak 2011, Zor olgularda yaklaşım: Travma: Dr. Şengül Özdek.
 3. 2. OCT Klubü Toplantısı, İstanbul Retina, 15-16 Nisan 2011. Anti-VEGF tedaviye cevapsız YBMD olgularını nasıl tedavi edelim? Şengül Özdek.
 4. 45. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Kıbrıs. Panel: Makülanın tedavi edilebilir hastalıklarında yaklaşım: Epimaküler membran.
 5. 33. Kış Sempozyumu: Antalya, Ocak 2012, DMÖ Paneli: DMÖ’de laser tedavisinin yeri.
 6. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.VRC Birimi etkileşimli toplantısı. VRC de tartışmalı konular.
 7. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi. ROP Paneli: Oftalmolog bakışı: Tanı ve tedavide yenilikler. UNEKO 19, Antalya Belek, 14-17 Nisan 2013.
 8. TODAŞ Bilimsel Aylık Gece Toplantısı. Diabetik retinopatide güncel yaklaşımlar. Panelist, Mayıs 2013.
 9. SOE KONFERANSI. Prematür Retinopatisinde Tedavi: Kime? Ne zaman? Nasıl? 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya
 10. Etkileşimli Retina Paneli: Ven tıkanıklığı-İskemi ilişkisi. Moderatör Jale Menteş. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya
 11. VRC Paneli. Vitreoretinal yüzey hastalıkları: Epimaküler membranlar. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya.
 12. TOD-SOE Paneli: Surgical approach to massive subretinal hemorrhages secondary to neovascular ARMD. 6-9 Kasım 2013, Antalya.
 13. Diabetik maküla ödemi ve tedavisi. İstanbul Retina Günleri. Şubat 2014, İstanbul
 14. I. ROP toplantısı. İstanbul, 1 Mayıs 2014. Evre 4-5 ROP da cerrahi tedavi.
 15. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Panelist. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 16. Mediterrenean Retina-VRC Canlı cerrahi ortak Sempozyumu, İzmir, Haziran 2014, Cerrahi Uygulamacı ve panelist: Dr. Şengül Özdek
 17. AMD de mikronütrisyon gerekli mi? Debate. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015, İstanbul
 18. Vitreoretinal cerrahi paneli. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015, İstanbul

Herediter VR Dejenerasyonlar: 2. İstanbul Retina günleri. Aralık 2015, İstanbul.

 1. ROP da cerrahi tedavi. 37. Kış Sempozyumu. Antalya, Ocak 2016.
 2. Penetran travmalarda cerrahi yaklaşımlar. Bahar sempozyumu, Mayıs 2015, İstanbul.
 3. DMÖ de hangi hastaya hangi tedavi? Novartis uydu sempozyumu, Bahar sempozyumu, Mayıs 2015, İstanbul.

Kurslarda Konuşma:

(COURSES INVITED AS AN INSTRUCTOR)

 1. Özdek Ş. Temel pars plana vitrektomi teknikleri. İnternal Tamponad uygulamaları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 61
 2. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17). 27-30 Nisan 2009, İzmir, Çeşme. Oftalmolojik izlem. Dr. Şengül Özdek.
 3. Özdek Ş. Oküler enfeksiyonlar uygulamalı kursu: Endoftalmide vitreus örnekleme ve inceleme yöntemleri. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 4. Özdek Ş. Retina hastalıklarında laser uygulamaları kursu: Makülaya laser. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 5. Özdek Ş. VRC kursu: Maküler hol cerrahisi: TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 6. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17). 17 Nisan 2011, Marmaris. Prematür bebekte oftalmolojik izlem. Dr. Şengül Özdek.
 7. Özdek Ş. Temel pars plana vitrektomi teknikleri. Temel cerrahi yöntemler. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2011, Kıbrıs

Behçet Sendromu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Yıl Toplantıları. Behçet Sendromunda Göz Bulguları ve Tedavisi: Dr. Şengül Özdek

IV. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 21-23 Mayıs 2004, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

V. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 3-5 Haziran 2005, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

VIII. Uluslararası katılımlı beslenme ve metabolik hastalıklar kongresi. 27-30 Nisan 2005, Ankara. Kalıtsal metabolik hastalıklarda göz bulguları. Dr. Şengül Özdek

VI. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 9-11 Haziran 2006, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

VII. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2007, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

VIII. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Mayıs 2008, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

TOD, Nisan Kursu, Retina Güncel Tanı ve Tedavi. Nisan 2008, Ankara. Herediter Vitreoretinopatiler. Şengül Özdek.

IX. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2009, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

İstanbul Retina Günleri, 1. OCT Kulübü. Dr. Şengül Özdek, Anti-VEGF tedavisine cevap vermeyenlerin tanımı. Mayıs 2009, İstanbul.

43. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009, Antalya. Katarakt ve glokom cerrahisinin arka segmenti ilgilendiren komplikasyonları. Suprakoroidal hemorajilerde yaklaşım.

31. TOD Kış Sempozyumu, 22-24 Ocak 2010, Antalya: PANEL: DR dışındaki retina patolojilerinde tedavi: Retina Distrofileri. Dr. Şengül Özdek

Ulucanlar Göz Günleri: Retina ve Uvea hastalıklarında güncel tedavi yöntemleri. 8 Mayıs 2010, Ankara. VRC: Maküla cerrahileri. Dr. Şengül Özdek

X. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2010, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.

23. TOD yaz sempozyumu, 25-27 Haz 2010, Diyarbakır. PANEL: Ön segment cerrahisinin arka segment komplikasyonları: IOL luksasyonlarında vitrektomi

2. VRC Canlı cerrahi sempozyumu, İstanbul Kasım 2010, Cerrahi Uygulamacı ve panelist: Dr. Şengül Özdek

32. Kış Sempozyumu: Eskişehir Ocak 2011, Zor olgularda yaklaşım: Travma: Dr. Şengül Özdek.

II. OCT Kulübü, Istanbul, 15-16 Nisan 2011. SMD’de Anti-VEGF tedavisine cevapsızları nasıl tedavi edelim. Mayıs 2011, İstanbul.

TODAŞ Bilimsel Aylık Gece Toplantısı. Arka segment travmalarına yaklaşım. Panelist, 2011.

45. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Kıbrıs. Panel: Makülanın tedavi edilebilir hastalıklarında yaklaşım: Epimaküler membran.

33. Kış Sempozyumu: Antalya, Ocak 2012, DMÖ Paneli: DMÖ’de laser tedavisinin yeri.

46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.VRC Birimi etkileşimli toplantısı. VRC de tartışmalı konular.

21. Ulusal Neonatoloji Kongresi. ROP Paneli: Oftalmolog bakışı: Tanı ve tedavide yenilikler. UNEKO 19, Antalya Belek, 14-17 Nisan 2013.

TODAŞ Bilimsel Aylık Gece Toplantısı. Diabetik retinopatide güncel yaklaşımlar. Panelist, Mayıs 2013.