Elektrofizyolojik Testler

ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER

Klinik elektrofizyolojik testler, görme yollarını bir bütün olarak değerlendirmemizi sağlayan oftalmolojide ve nörooftalmolojide önemli yere sahip olan testlerdir. Bu testlerden elektroretinografi (ERG) ve elektrookulografi (EOG ) retina foksiyonlarını incelemede, görsel

uyarıya kortikal yanıt (VER) ise optik sinir ve görme yollarının değerlendirilmesinde kullanılan objektif testlerdir.

Elektrofizyolojik Testlerin Kullanım Alanları:

1-Nörolojik ve oftalmolojik hastalıklarda tanıyı desteklemek amacıyla (retinal  dejenerasyonlar, glokom, retina dekolmanı, multipl skleroz, retinal iskemiyle giden vasküler hastalıklar gibi).

2 -Açıklanamayan görme kayıplarında (posttravmatik görme bozuklukları, gece görme

zorlukları, kooperasyon kurulamayan hastalarda, mediko-legal durumlarda).

3-Pediatrik nörooftalmolojik hastalarda (görme yollarını ilgilendiren metabolik, herediter ve

nörolojik hastalıklarda, görsel gelisimin takibinde, binoküler görme bozukluklarında, ailesel

dejeneratif hastalık öyküsü olanlarda).

4-Gözde media opasitelerinin varlıgında retinanın ve optik sinir fonksiyonlarının

degerlendirilmesinde (kornea, lens ve vitreus opasitesi varlıgında).

5-Retinotoksik ve nörotoksik ilaç kullanan hastaların takibinde ( Klorokin Hidroksiklorokin,

Etambutol, Alkol, Fenotiazin, Desferroksamin, Tamoksifen, toksisitesi, siderozis takibinde ) .

6-Genetik göz hastalıklarının ve taşıyıcılarının tanısında (Retinitis pigmentoza, konjenital gece körlükleri).

7-Göz hastalıklarının progresyonunu izlemede (üveit, tirotoksikoz, orbital ve intrakranial cerrahi öncesinde ve sonrasında optik sinir fonksiyonlarını degerlendirmede, retinal vasküler hastalıkların takibinde).

8-Travma sonrası retina ve optik sinir fonksiyonlarını degerlendirmede (opak media

varlıgında retina fonksiyonlarını degerlendirmede, kafa travması sonrasında optik sinir fonksiyonlarını degerlendirmede).

Klinikte kullanılan baslıca elektrofizyolojik testler sunlardır:

-Elekroretinografi (ERG)

-Elektrookulografi (EOG)

-Makular veya fokal ERG

-Patern (desen) ERG

-Görsel uyarılmıs potansiyeller (Flaş VER)

-Patern (desen) VER

-Multifokal ERG

-Elektronistagmografi (ENG)