Konuşmacı Olarak Katıldığım Ulusal Toplantılar

 1. Oftalmolojide pratik yaklaşımlar. TOD Konya-Antalya Şubesi, Haziran Ayı Bilimsel Toplantısı. Koroidal neovasküler membranların tedavisinde Transpupiller Termoterapi (TTT): Dr. Şengül Özdek 2003
 2. Behçet Sendromu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 25. Yıl Toplantıları. Behçet Sendromunda Göz Bulguları ve Tedavisi: Dr. Şengül Özdek 2004
 3. IV. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 21-23 Mayıs 2004, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek. 
 4. V. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 3-5 Haziran 2005, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.  
 5. VIII. Uluslararası katılımlı beslenme ve metabolik hastalıklar kongresi. 27-30 Nisan 2005, Ankara. Kalıtsal metabolik hastalıklarda göz bulguları. Dr. Şengül Özdek
 6. VI. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. 9-11 Haziran 2006, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.  
 7. VII. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2007, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.  
 8. VIII. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Mayıs 2008, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.  
 9. TOD, Nisan Kursu, Retina Güncel Tanı ve Tedavi. Nisan 2008, Ankara. Herediter Vitreoretinopatiler. Şengül Özdek.
 10. IX. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2009, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek.  
 11. İstanbul Retina Günleri, 1. OCT Kulübü. Dr. Şengül Özdek, Anti-VEGF tedavisine cevap vermeyenlerin tanımı. Mayıs 2009, İstanbul.
 12. 43. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2009, Antalya. Katarakt ve glokom cerrahisinin arka segmenti ilgilendiren komplikasyonları. Suprakoroidal hemorajilerde yaklaşım
 13. 31. TOD Kış Sempozyumu, 22-24 Ocak 2010, Antalya: PANEL: DR dışındaki retina patolojilerinde tedavi: Retina Distrofileri. Dr. Şengül Özdek
 14. Ulucanlar Göz Günleri: Retina ve Uvea hastalıklarında güncel tedavi yöntemleri. 8 Mayıs 2010, Ankara. VRC: Maküla cerrahileri. Dr. Şengül Özdek
 15. X. Pratik uygulamalı oftalmik cerrahi kursu. Vitreoretinal cerrahi uygulamaları. Haziran 2010, Ankara. Uygulamacı Dr. Şengül Özdek. 
 16. 23. TOD yaz sempozyumu, 25-27 Haz 2010, Diyarbakır. PANEL: Ön segment cerrahisinin arka segment komplikasyonları: IOL luksasyonlarında vitrektomi
 17. 2. VRC Canlı cerrahi sempozyumu, İstanbul Kasım 2010, Cerrahi Uygulamacı ve panelist: Dr. Şengül Özdek
 18. 32. Kış Sempozyumu: Eskişehir Ocak 2011, Zor olgularda yaklaşım: Travma: Dr. Şengül Özdek.
 19. II. OCT Kulübü, Istanbul, 15-16 Nisan 2011. SMD’de Anti-VEGF tedavisine cevapsızları nasıl tedavi edelim. Mayıs 2011, İstanbul.
 20. TODAŞ Bilimsel Aylık Gece Toplantısı. Arka segment travmalarına yaklaşım. Panelist, 2011.
 21. 45. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2011, Kıbrıs. Panel: Makülanın tedavi edilebilir hastalıklarında yaklaşım: Epimaküler membran.
 22. 33. Kış Sempozyumu: Antalya, Ocak 2012, DMÖ Paneli: DMÖ’de laser tedavisinin yeri.
 23. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.VRC Birimi etkileşimli toplantısı. VRC de tartışmalı konular. 
 24. Özellikli olgularda VRC. HÜTF eğitim toplantısı. 2012 Ankara.
 25. ROP ve tedavisi. Kocaeli ÜTF aylık bilimsel gece toplantısı. 2013 Kocaeli.
 26. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi. ROP Paneli: Oftalmolog bakışı: Tanı ve tedavide yenilikler. UNEKO 19, Antalya Belek, 14-17 Nisan 2013.
 27. TODAŞ Bilimsel Aylık Gece Toplantısı. Diabetik retinopatide güncel yaklaşımlar. Panelist, Mayıs 2013.
 28. SOE KONFERANSI. Prematür Retinopatisinde Tedavi: Kime? Ne zaman? Nasıl? 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya
 29. Etkileşimli Retina Paneli: Ven tıkanıklığı-İskemi ilişkisi. Moderatör Jale Menteş. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya
 30. VRC Paneli. Vitreoretinal yüzey hastalıkları: Epimaküler membranlar. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 6-9 Kasım 2013, Antalya.
 31. TOD-SOE Paneli: Surgical approach to massive subretinal hemorrhages secondary to neovascular ARMD. 6-9 Kasım 2013, Antalya.
 32. Diabetik maküla ödemi ve tedavisi. İstanbul Retina Günleri. Şubat 2014, İstanbul 
 33. I. ROP toplantısı. İstanbul, 1 Mayıs 2014. Evre 4-5 ROP da cerrahi tedavi.
 34. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Panelist. 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.
 35. Mediterrenean Retina-VRC Canlı cerrahi ortak Sempozyumu, İzmir, Haziran 2014, Cerrahi Uygulamacı ve panelist: Dr. Şengül Özdek
 36. AMD de mikronütrisyon gerekli mi? Debate. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015, İstanbul
 37. Vitreoretinal cerrahi paneli. 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2015, İstanbul

Herediter VR Dejenerasyonlar: 2. İstanbul Retina günleri. Aralık 2015, İstanbul.

 1. Penetran travmalarda cerrahi yaklaşımlar. Bahar sempozyumu, Mayıs 2015, İstanbul.
 2. DMÖ de hangi hastaya hangi tedavi? Novartis uydu sempozyumu, Bahar sempozyumu, Mayıs 2015, İstanbul.
 3. ROP da cerrahi tedavi. 37. Kış Sempozyumu. Antalya, Ocak 2016.
 4. VRC Videocafe paneli. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2016, Antalya
 5. AMD de Anti-VEGF tedaviye cevabı belirleyen faktörler. Novartis Uydu Sempozyumu. 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2016, Antalya
 6. Submaküler hemorajide cerrahi yaklaşım: Koroid-RPE yama grafti. BİLEP oturumları, 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2016, Antalya.
 7. Myopik maküla deliklerinde maküler buckle cerrahisi. VRC canlı Cerrahi sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 8. Canlı cerrahi uygulaması. VRC canlı Cerrahi sempozyumu. Mayıs 2016, İzmir.
 9. Pediatrik VRC püf noktaları. AÜTF eğitim toplantısı. 2016
 10. YBMD de anti-VEGF cevapları. Başkent ÜTF eğitim toplantısı, 2016 Ankara.
 11. ROP cerrahisinde yenilikler. Başkent ÜTF eğitim toplantısı, 2015 Ankara
 12. Travma cerrahisinde zor olgular. Başkent ÜTF eğitim toplantısı, 2014 Ankara
 13. YBMD de Anti-VEGF tedavi sırasında hemorajik cevap cevapsızlık mıdır? OCT Kulüp ve PPV Klüp toplantısı. Nisan 2016 İstanbul.
 14. Akut konjenital toksoplazma ile birlikte olan ROP cerrahisi. OCT Kulüp ve PPV Klüp toplantısı. Nisan 2016 İstanbul.
 15. YBMD de anti-VEGF cevapları. Atatürk Hastanesi eğitim toplantısı, 2016 Ankara.
 16. Submaküler hemoraji tedavisinde RPE koroid yama grafti. 50. TOD Ulusal Kongresi, BİLEP, Antalya, 2016.
 17. VRC Videocafe, ROP cerrahi olguları.  50. TOD Ulusal Kongresi, VRC etkileşimli toplantısı, Antalya, 2016.
 18. YBMD de anti-VEGF cevabı etkileyen faktörler. Novartis Uydu Sempozyumu. 50. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016.
 19. Özdek Ş. Temel pars plana vitrektomi teknikleri. İnternal Tamponad uygulamaları. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya. S. 61
 20. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-17). 27-30 Nisan 2009, İzmir, Çeşme. Oftalmolojik izlem. Dr. Şengül Özdek. 
 1. Özdek Ş. Oküler enfeksiyonlar uygulamalı kursu: Endoftalmide vitreus örnekleme ve inceleme yöntemleri. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 2. Özdek Ş. Retina hastalıklarında laser uygulamaları kursu: Makülaya laser. TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 3. Özdek Ş. VRC kursu: Maküler hol cerrahisi: TOD, Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2010, Antalya.
 4. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Prematür bebekte oftalmolojik izlem. UNEKO 19, Marmaris, 17 Nisan 2011.
 5. Özdek Ş. Temel pars plana vitrektomi teknikleri. Temel cerrahi yöntemler. VRC Birimi Kursu, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2011, Kıbrıs
 6. Özdek Ş. Oküler cerrahide (VRC) antisepsi ve antibiyotik profilaksisi. Oküler Enfeksiyonlar Birimi Kursu. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 2011, Kıbrıs
 7. Ozdek S. ROP da laser, anti-VEGF, cerrahi tedavi: Tıbbi Retina ROP Kursu. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya.
 8. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi. ROP Muayenesi: Kime, Ne zaman? Hangi sıklıkta? Tedavi? UNEKO 19, Antalya Belek, 14-17 Nisan 2013.
 9. TOD VRC BAK. Retina Dekolmanında hangi hastaya hangi cerrahi? İstanbul, 8.Ekim 2017.
 10. Pediatrik Vitreoretinal Cerrahisinde nerdeyiz? Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim toplantısı, 2017.
 11. TOD 1. Canlı Cerrahi Günleri. Canlı Cerrahi performasyonu. İstanbul, 16-18 Haziran 2017.
 12. VRC de zor olgular. Thea eğitim toplantıları. Ekim 2017, Ankara
 13. PFV ve Coats Hastalığında tedavi yaklaşımları. 51. TOD Ulusal Kongresi, BİLEP, Antalya, Ekim 2017.
 14. VRC Videocafe, 51. TOD Ulusal Kongresi, VRC etkileşimli toplantısı, Antalya, Ekim 2017.
 15. VRC BAK 2: RD Cerrahisinde Skleral Çökertme: Teknik ve dikkat edilecek hususlar. 51. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017.
 16. Bayer Uzmanına danış. YBMD de proaktif tedavi yaklaşımları ve Anti-VEGF tedavi cevapları. 51. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017.
 17. Muğla Sıtkı Koçman Üniv Eğitim toplantıısı: 1. Pediatrik Vitreoretinal cerrahide ipuçları 2. YBMD de Anti-VEGF tedavi cevapları. Mayıs 2018, Muğla
 18. ROPER. OCT club ve Vitrektomi Toplantısı. İstanbul Retina, Mayıs 2018, İstanbul
 19. Pediatrik Vitreoretinal cerrahide neredeyiz? Ulucanlar Eğitim Hastanesi Eğitim toplantısı, Ankara, Mart 2018.
 20. Kuru tip YBMD de tanı, Mart 2018, Berlin (Thea).
 21. Başarısız olgularda VRC. TOD Ankara Şubesi, aylık bilimsel toplantısı. Mayıs 2018. Ankara
 22. 17. Gazi Cerrahi Günleri. Haziran 2018. VRC de özellikli olgular.
 23. Başarısız olgularda VRC. TOD Ankara Şubesi, Aylık Bilimsel gece toplantısı, Mayıs 2018.
 24. FEVR tanı ve tedavide ipuçları. 52. TOD Ulusal Kongresi, BİLEP, Antalya, Kasım 2018.
 25. VRC Videocafe, 52. TOD Ulusal Kongresi, VRC etkileşimli toplantısı, Antalya, Kasım 2018.
 26. Oküler Enfeksiyon BAK: Endoftalmide antimikrobial tedavi ve cerrahi zamanlama. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2018.
 27. ERD vs RRD. TOD İstanbul Şubesi, Aylık Bilimsel gece toplantısı, Kasım, 2018.
 28. TOA-AASRS VRS panel. 53. TOD Ulusal Kongresi, BİLEP, Antalya, Kasım 2019.
 29. Pediatrik RD da cerrahi ipuçları. TOD İzmir Şubesi, Aylık Bilimsel gece toplantısı, Kasım, 2019.
 30. Vitreoretinal cerrahi Temel ve ileri teknikler webinarları. Novartis, Şubat-Nisan 2020.
 31. Pediatrik Retina Webinar. TOD VRC Birim Webinarı. Mayıs 2020, Pediatrik retinal katlantılar